Aklımızda kalanlar…

6 dakikada okunur

İki bin yirmi üçten ilk aklımda kalan, Büyüyen Ay Yayınevi’nin Kemal Edîb Kürkçüoğlu, Tâhir’ül-Mevlevî ve Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi külliyâtlarına eklenen değerli halkalar oldu. Filibeli azizin, Bütün Oyunları’nı, Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalâleti’ni, Tasavvuf, Felsefe ve Edebiyata Dair Yazıları’nı, Bâtınîler’ini, Muhâlefetin İflâsını, Müslümanlık ve Türklüğe Dair Risaleler’ini, Garip İlimler ve Ruh Çağırma’sını, İki Gavs-ı Enâm: Abdülkâdir-i Geylânî ve Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri’ni, Öksüz Turgut’unu, Tasavvuf-i İslâmî ve Fünûn-ı Cedîde ve Felsefe’sini, Senûsîler’ini, İnsanlık Âlemi / Akvâm-ı Cihân’ı, Üss-i İslâm’ı, Yunus Emre’sini ve nihayet A’mâk-ı Hayâl’ini bilhassa anmak isterim. Kürkçüoğlu, bizim modern dönem irfan hayatımızın en kıymetli parçalarından birini oluşturuyor. Büyüyen Ay, titizce eserlerini yayımlamayı sürdürüyor. Bunu fevkalade değerli bulduğumu belirtmek isterim. Ayrıca, yine modern dönem irfan hayatımızın ve edebiyatımızın seçkin bilgesi Tâhirü’l-Mevlevî hazretlerinin kıymetli eserlerini de yeniden okuyucuya sunuyor. Bu ve benzeri çabalarıyla Büyüyen Ay, 2023’ün en çok akılda ve gönülde kalanlarından olduğunu gösteriyor.

Hece Yayınları, hem aylık edebiyat dergisi Hece, hem Hece Öykü hem de yayınladığı kitaplarla yine 2023’ten akılda/hatırda kalanların ayrı bir köşesinde duruyor. Hece’nin hemen bütün çabalarını takdirle karşılıyorum. 2023’te, özel sayılar dağlarına son derece yetkin bir hazineyi daha kattı: Mitoloji Özel Sayısı. Hece’nin özel sayıları, günümüzde artık böylesi çalışmayı yapmayan dergiler arasında ilgi ve takdiri ziyadesiyle hak ediyor. Mitoloji Özel sayısına yerli/yabancı pek çok ilim, düşünce ve sanat insanı katkıda bulunmuş, oldukça kapsamlı ve yetkin bir çalışma ortaya çıkmıştı.

2023’ün yine değerli çalışmalarından birisi, henüz genç bir yayınevi olmasına rağmen yayımladığı güzelim kitaplarla kültür/sanat hayatımıza kıymetli katkıları olan Loras Kitap’ın neşrettiği Filistin’li yazar Gassan Kenefanî’nin eserleri idi. Hüzünlü Portakallar Yurdu, Adamlar ve Tüfekler, Oriki Numaralı Yatağın Ölümü çevirisi, kapakları ve iç baskısıyla da teşekkürü hak ediyordu. Loras’ın diğer yayınlarını da takdirle anmamız gerekiyor.

2023’ün sonuna doğru, Afyon’da, “Millî Sinema” başlıklı bir dizi etkinliği içeren zengin bir çalışma yapıldı. 16-17 Kasım günleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyon Valiliği ve Kocatepe Üniversitesi’nin de katkılarıyla, İhsan Kabil ve dostlarının öncülüğünde yapılan bu çalışmada, paneller, açık oturumlar, film gösterimi ve benzeri faaliyetlerle yakın film tarihimizin özgün bir boyutu/dünyası tartışıldı, hatırlandı, düne ve bugüne/yarına ilişkin zihinsel spekülasyonlar yapıldı.

Filmlerden söz etmişken, Cannes’da ödül de kazanan, Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Kuru Otlar Üstüne’yi de anmak gerekir. İlk gösterimi Cannes’da yapılan film, Ceylan’ın filmografisine ve genel film ortamımıza katkılar sağlayan bir dil ve içeriğe sahipti. Zorunlu Şark hizmeti yapan bir öğretmenin eksene alındığı hikâyede Ceylan’ın diğer filmlerinde de ilgilendiği insanın doğasına ilişkin soru(n)lar yoğun biçimde yansıtılıyordu.

Önceki Yazı

Ödüller toplum için önemlidir

Sonraki Yazı

İnsanlık suçunun edebiyat penceresi!

Son Yazılar

Bir ailenin duygusal otopsisi

2023 yılının en çok konuşulan filmlerinden olan ve Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’ye layık görülen Justine