Cumhuriyet’in erken devirlerinde Ramazan

TBMM tarafından seçilen son halife Abdülmecid Efendi, Cumhuriyet’in ilk ancak halifeliğin son Ramazan’ını 17 Nisan-16 Mayıs 1923 günlerinde yaşamış ve asırlardır devam eden Ramazan geleneklerini son kez yaşatmıştı. İstanbul son defa Yıldız