Seyyâh-ı Âlem’in aynası: Seyahatnâme

Her yüzyılda renkli şahsiyetleriyle içinde bulundukları toplumu anlamlandıran ve onlara ışık tutan simalar bulunur. 17. yüzyıl Osmanlı dünyasında bu kişiler belirlense tartışmasız Evliyâ Çelebi ilk akla gelen olacaktır. Gezdiği şehirlerde sosyal hayata,

“Severim her güzeli senden eserdir diyerek”

Aşkı en güzel terennüm eden son devir Türk musikisi bestekârları arasında eserlerinin zarafeti ve inceliğiyle müstesna bir yere sahip olan Halit Lemi Atlı (1869-1945) kalbî seslerini yalnız güftelerin kelimelerinde değil, musikisinin melodilerinde

Asrî bir Mevlit

1920’li yıllardan itibaren değişen/dönüşen bir Türkiye’nin kültürel ve sosyolojik gerçekleri arasında karşımıza çıkan modernleşme ve siyaset ilişkisi birçok alanda kendini belli eder. Bu bağlamda değerlendirebileceğimiz bir bakış açısıyla kayıt teknolojisi ve müzik

Gramofon Plaklarındaki Aşklar, Şiirler ve Maçlar

Hiç beklemediğiniz bir günde, posta dağıtıcısının uzattığı incecik bir paketten bir gramofon plâğı çıktığını görseydiniz çok şaşırırdınız değil mi? 1900’lerin başından 1940’lı yılara ve çok sonralarına müziği her yere ulaştıran o akustik