Muğam Nerede Duruyor?

Ülkemizde ve dünyada müzik yüksek tebaaya ve halka yapılan müzik olarak ikiye ayrılıyor gibi gözükmekte. Fakat işin içerisine girildiğinde bu durumun tam da böyle olmadığını görüyoruz. Halk müziği klasik müzik ya da