Yüce Fedai Kemal Tahir

Mutlak olan bir görüş varsa o da Kemal Tahir’in Türkiye’nin ve Türk insanın özel yapısında onun dramını ararken, onu bütünleştiren parçalanmasını önleyen kolektif vicdanın temsilcisi konumuna vardığı gerçeğidir. Uygarlıkların büyük atılımlarında ilk