Kandahar

Kandahar Büyük İskender’in gelişi ile batılı tarihçilerin ilgisini çekmiş, hakkında çok sayıda yazılar ele alınmıştır. Antik Yunan’ın meşhur tarihçilerden Herodotos kitaplarında Kandahar’dan “Arakozya” adıyla bahsetmektedir. 1700’lerin başlarından beri Afganistan’ın başkenti konumuna gelmiş