Tanpınar’ın rüya tabirleri

İçimizi rüyada açığa çıkardığımız gibi sanat aracılığıyla da bir düşün yani rüyanın somutlaması olarak kendimizi ifade ederiz. Sanatçı zihninde beliren hayali, kullandığı yöntem her ne ise onunla dışa taşırır. İster renkler. İster

Çocuk edebiyatında zor konular

Çocuk kitaplarında seçilen konuların çocuğa taşıdığı duyguların neler olması gerektiği üzerine farklı fikirler vardır. Klasik diyebileceğim görüşe göre; çocuk kitaplarında konu, özellikle okul öncesinde, sevgi çemberi içinde ele alınmalıdır. Çocuk keyifli vakit

Denizin Düşündürdükleri

İnsan öz yaşam öyküsünü çeşitli şeylere dayanarak oluşturabilir. Okuduğu okullar, ailesi, mesleği üzerinden ya da zaman dizimsel olarak ilerletebilir hayat anlatısını. Bense yaşadığım ve gördüğüm yerler ile bağlantılı bir özyaşam anlatısını daha