Sanat uğraşı

Sanat, güzel ve güzellik duygusu, güzeli arayıp bulma, ortaya çıkarma ve bu güzelliği görmeyen insanların görmesini sağlama şeklinde tanımlanabilir. Sanat, estetik ve güzellik kavramlarını birbirinden ayırmadan genel itibari ile bedii olan, beğenilen