Gazete Bizim Neyimiz Olur? 1

Günlük hayatımızda bir dönem çok önemli bir yer işgal eden ‘gazete’nin tarihsel sürecine baktığımızda çok eski yıllara uzandığını görürüz. İlk çağlarda Romalılar döneminde duvar gazeteleri ile başlamış basın-yayın hareketleri Gutenberg tarafından 15.