Şehirler: Harici Harddisklerimiz

Dijital devrimin ışığında bakıldığında şehirlere harici harddisklerimiz diyebiliriz. Beynimin içindeki harddisk ile yaşadığım şehirlerin harddiski, yani harici harddisklerin içersindeki datalar  uyuşmazlık gösteriyor. Yıllar içerisinde meydana gelen değişimin kaçınılmaz etkileri önemli bir rol

Poe’nun mirası

Edgar Allan Poe modern polisiye öykü ve romanın mucididir. Öyküleri sayısız yazara model olmuş ve ilham vermiştir. Öykülerinde anlatıcı kullanması örneğin Sir Arthur Conan Doyle’a Sherlock Holmes’un yanına onun maceralarını anlatan Watson

Edebiyatta Posthümanizm

2021’in ilkbaharında Sümeyra Buran’ın editörlüğünde Edebiyatta Poshümanizm adlı bir kitap yayımlandı. Kitap Türkiye’de henüz çok yeni olan posthümanizm çalışmaları literatürüne Türkçe katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitap İngiliz, Amerikan ve Türk edebiyatlarından

2. Rönesans’ın Matrix Düzeni

Dijital İnsanat Bahçesine Hoş Geldiniz Günümüzde Great Reset – Büyük Sıfırlama yerine Rönesans sözcüğü de sıkça telaffuz ediliyor. Önceki rönesansı düşününce aklımıza hemen Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Montaigne falan geliyor. Şu

The Turk Bekleniyor

1984 yılında ilki gösterime giren Terminatör filmleri bütün dünyada çok ilgi gördü ve insanların robot ve yapay zekâya bakış açısını etkiledi. Terminatör Kültü adını verdiğim bu etki, zeki robotların bir gün gelip