Çamurlu Erdem

Ana haber bültenleri, -mecbur kalmadıkça- izlenilmemek için sarf edilen çabalar bütünü oldu günümüzde. Büyük bir bölümü kadın cinayeti, sonrası maddi manevi hırsızlıklar cenderesi, diğerleri siyasetin herkesin kendi kapısının önüne biriktirdiği ama çok

“Dostlar Beni Hatırlasın…”

25 Ekim 1894 tarihinde, annesinin çalıştığı tarlada dünyaya gelen Âşık Veysel, “dostlar beni hatırlasın” tekrarlı şiirini, göçünden sonrası için bir yadigâr olarak bırakmıştır. O’nun bütün hikmetli sözleri de öyledir ama bu şiir,

1 2 3 18