Paragraf meseli

“İnsanlığın coğrafyasında insanca dolaşırken, yüreğimin topraklarına ve güneşimin zülfüne makas atanların maskeli masalında kayıyordu ayaklarım. Dizlerimdeki dermanı, her düştüğümde yine beni düşürenlerin kozasına salacak kadar da gözü kara bir çocuk taşıyordum içimde.”

Çocuk edebiyatının kanonu var mı? II

Bu yazı dizisinin ilkinde, nicelik bakımından devamlı büyüyen bir ivmeye sahip çocuk yazınının, aynı büyümeyi niteliksel olarak gösterip gösteremediğini sorgulamış ve buna sebep olan birkaç olgudan söz etmiştim. Bunlar değişebilir, arttırılabilir, kabul

“Güneş Donanması”

Hüznün ve melâlin şairi Alaeddin Özdenören’in kitabına da adını veren “Güneş Donanması”, Mâverâ mektebi mensuplarının âşinâ oldukları imajlarla yüklüdür. “Melon şapkalı birtakım adamlar”ın kente gelişi, görülecek yerleri görüşü, halkı selamlayışıyla başlar şiir.

1 2 3 55