Periferik Mahşer  

The Peripheral bilimkurgu romanları ile ün yapmış, Siberpunk akımının babası olarak tanınan William Gibson’un 2014 yılında yayınladığı bir roman. Periferik, çevresel, bilgisayara bağlanması düşünülen çevresel cihaz anlamına da geliyor malum. Öykü romandan hareketle aynı başlıkla

Kopan

“Bir tel kopar âhenk ebediyyen kesilir” Yahya Kemâl Beyatlı Her dönemin bir moda şikâyeti mutlaka vardır. Yaz aylarında sıcaklığın, kış aylarında soğuğun, bahar aylarında başlangıç ve bitişin kulaklarını çınlatırız. Tezat değişikliklerde ise

Gâlib Dede’nin gecesi

Bir düş: Gâlib Dede Sütlüce’deki evinden Haliç’in sularına bakarak Hüsn ü Aşk’tan imgelemimize unutulmaz bir şekilde dolunaylı bir gecede yerleşen şu beyitleri mırıldanıyor: “Mânend-i Bilâl-i sâhib-irfân/ Nûr-ı siyeh içre nûr-ı îmân, /

Çift yataklı hikâyelerin peşinden

Zihinde yuvalanan ve hiç susmayan ötekinin hikâyesi, kaybolup tekrar işitilen öteki sesler, birbirini tekrarlayan tekrarlar, zamansal sıçramalarla örülü distopik evren, fragmenter yapı, şimdi ve gelecek, devrim ve yenilgi, muğlaklık ve özdenetim, ipuçları

Mahkemede cümbüş var!

1930’lu yılların basınında sosyal ve kültürel tarih açısından son derece renkli sayfalar bulunmaktadır. Mimariden, resme, heykelden musikiye kadar birçok başlık, birçok sanatkâr ve yaşanmış ilgi çekici olaylar gündelik yaşamın kimi zaman garip