Her şeyiyle bir kültür sanat merkezi

/

Rami Kütüphanesi’nin üstlendiği misyon itibariyle klasik bir kütüphanenin dışında tam bir kültür sanat merkezi olduğunun altını çizen Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik: “Hem kapalı alandaki sergi salonları, seminer salonu ve tiyatro salonu

Selim İleri Öyküleri

//

Selim İleri, günümüz edebiyatının adından çokça bahsedilen ve edebiyatın pek çok türünde eser vermiş yazarlarındandır. Edebiyata öykü türünden girmesine rağmen bugün romancı kimliğiyle anımsarız. Öykü, deneme, oyun, şiir, söyleşi, senaryo, roman ve

Küresel salgında müzeler ve kütüphaneler

Prof. Dr. Fethiye Erbay erbayf@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi Müzecilik Bölümü Kütüphane ve müzeler iç içe geçmiş kavramlar olarak kullanılmaya başlandı. Küresel salgın ile birlikte ortaya çıkan dijitalleşme süreci ise farklı bir boyut ortaya

Halk kütüphanelerine açılan yeni kapı “AVM kütüphaneleri”

Ali Odabaş kygm@ktb.gov.tr Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü AVM kütüphaneleri insanlar tarafından yoğun kullanılan mekânları değerlendirmek amacıyla ortaya çıktı. Kütüphaneler yüzyıllardır bilgi kaynaklarını ve kültür ürünlerini koruyan, nesilden nesile aktaran ve insanların

Eğitimde dijitalleşme nereye gidiyor?

Doç. Dr. Nevzat Özel nevzatozel@gmail.com Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Dijitalleşme ve eğitim ilişkisi pandemi süreci içerisinde daha da önem kazandı ve görünür oldu. Görünürlüğün sağlıklı olması için online öğreticilerin