Şiirde anlam çok eski bir tartışma

//

Şair Ömer Şişman: “Anlamsız denen şiire bakıyorsun, gayet anlaşılır ve vasat. Şiirin kendi tekil matematiğinde başarısız, keyfî yazılmış, çapaçul sayıklamalara “anlamsız” demeyi bırakmalıyız. Ya da işte öbür şiir de “Anlamsız değil”, tebrikler

Fikrî bir devrime ihtiyacımız var

//

Şair ve yazar Ali Emre: “Müslüman coğrafyada düşkünlük ve acziyetimizi yaygınlaştıran, felah ve hürriyet cehdimizi kötürümleştiren iki temel kangren var: 1. Müslümanların birliğine, izzetine, istikbaline sahip çıkan idarecilerden mahrumiyetimiz. 2. İlmî, teknik,