Hangi Atatürk Kültür Merkezi? Ankara Atatürk Kültür Merkezi mi? İstanbul Atatürk Kültür Merkezi mi?

5 dakikada okunur

Atatürk Kültür Merkezi deyince ilk olarak aklımıza hemen İstanbul’un Taksim Meydanı’nda sahne sanatlarının merkezi; konserleri, tiyatroları, operaları, baleleri ve tüm etkinliklerine ev sahipliği yapan muhteşem bir yapı gelir. Bu yapı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlıdır. Konumuz olan diğer Atatürk Kültür Merkezi ise öncelikle Ankara’nın Çankaya ilçesindedir. Sanki her ikisinin de kısaltılmaları AKM olarak düşünülse de Ankara’da bulunan yapının kısaltması AKMB, açık adıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’dır. Başkanlığını Dr. Zeki Eraslan başarıyla sürdürmektedir. AKMB 1983 yılında 2876 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde kurulmuş 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ilgilendirilmiştir. Bu merkez bir “bilim ve kültür akademisidir”. Türk kültürünü temele alarak araştırma, yayın, teşvik ve ödüller vermektedir. Temel görevi Türk kültürünü bilimsel yöntemlerle araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu alandaki kişi ve kuruluşları destekleyip iş birliği yapmaktır.  Ülküsü ise Türk kültürü araştırmalarında ulusal ve uluslararası düzeyde en yetkin kurum olmak; kültürümüzün temel değerlerini yaşatarak milli kültürü çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmaktır. Bu ülküyle hareket eden AKMB kuruluşundan günümüze yüzlerce yayın yapmıştır.  Edebiyat, tiyatro, sanat tarihi, tiyatro, resim ve Türk müziği üzerine yurt içi ve yurt dışında yayın ve etkinlikler düzenlemiştir. Ülkemizin kültürel ve doğal mirasına sahip çıkan gelenekli sanatlarımızın tanıtılması, yayılması ve gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak amacıyla tüm bileşenleriyle çalışmaktadır. Bu hedef doğrultusunda çalışan AKMB çeşitli kurumlarla da iş birliği yapmakta ve etkinliklerini inançla sürdürmektedir. 2022 yılında asli üye olarak seçilmiş 27 adet bilim kurulu üyesi eşgüdümlü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bilim kurulu belirli periyotlarla bir araya gelerek her yılın kültür etkinliklerini çok yönlü olarak düşünmekte,planlanmakta, ortak akla danışarak kararlar almaktadırlar. AKMB’nin logosu yeşil ve mavi renklerin bir araya geldiği Türk mimarisiyle, süsleme halı, kilim, dokuma, seramik vb. el sanatlarında görülen, “Türk düğümü” motifidir. Selçuklu ve Osmanlı’da karşımıza sıklıkla çıkan bu motif devamlılığı, sürekliliği ve evreni simgeler. 

Bugüne kadar 524 seçkin yayınla karşımıza çıkmaktadır. Bu seçkin yayınların 20 adedi Türk Müziğine aittir. 2000 yılından başlayarak kültürümüzün önemli bir öğesi olan müziğimize ve temsilcilerine özenle yaklaşmakta ve sahip çıkmaktadır. Türk Müziği Teori Tarihi Kitapları, Türk Müzik Kültürü, Arşiv Çalışmaları, Kurumsal Tarih, Beste Külliyatı gibi alanlara özgü çalışmalara destek vermiştir.

 

Önceki Yazı

2022’de salonlar yıkıldı, 2023’te yeniden yaparız artık

Sonraki Yazı

Âşık Veysel ile hakikatin derinliğini arıyoruz!

Son Yazılar

Sahnede kör oluyorum

Özellikle komedi yapımlarından tanıdığımız ama ters köşe yapan işlerle de seyircilerinin karşısına çıkmayı seven oyuncu Gökhan