Darbeler Halkı Hizaya Getirme Operasyonlarıdır!

Gülcan Tezcan Askeri darbelerin oluşturduğu acı tarihi yazmış olduğu romanlarla anlatan Ahmet Tezcan: Ben Türkiye’deki askeri darbelerin zaman zaman bu masala isyan eden ve “Alkımın altından kimse geçemez” diyen halkı hizaya getirme

Türk Sinemasının Darbelerle İmtihanı

Henüz dünya ile entegre olamamış, en basit demokratik hak taleplerinin dahi dillendirilemediği bir ortamda darbe filmi çekmek elbette kolay iş değildi. Nitekim zaman zaman sisteme yönelik eleştiriler içeren filmlerin dahi doğrudan ya

O Geceyi Çizmek

Geçtiğimiz ay Hakk'a yürüyen Ressam Şafak Tavkul, 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız o uzun geceyi, verdiği röportajlarda “Biz aslında bir Guernica yaşadık” diye anlatır. Bu benzetmeyi ağır bulanlara Tavkul’un bildiri sonrası eşiyle birlikte