Anadolu’da Bir Ahlâk Okulu: Âhi Evran

Hayvanın sırtındaki deriyi alıp terbiye ederek nezih bir ürün olarak eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanın üzerine giydirilmiş. Maddi zenginlik karşısında ve izmler altında ezilen insanlığa Ahilik yok göstericidir. Çevre, üretim, helal gıda,