Halk kütüphanelerine açılan yeni kapı “AVM kütüphaneleri”

Ali Odabaş kygm@ktb.gov.tr Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü AVM kütüphaneleri insanlar tarafından yoğun kullanılan mekânları değerlendirmek amacıyla ortaya çıktı. Kütüphaneler yüzyıllardır bilgi kaynaklarını ve kültür ürünlerini koruyan, nesilden nesile aktaran ve insanların