Efsanelerin ötesinde bizden biri “Eftalya”

//

Doç. Dr. Bilen Işıktaş: “Eftalya efsanesi, küçük bir kız çocuğunun öyküsü olarak Boğaziçi’nde başladı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin sahnelerindeki ilk kadın assolist, önemli bir yıldızın yaşamı burada sonlandı. 1936 Ağustos’undaki saatlerce süren,

Kutsala Hakaretin Sanatı Olmaz

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda İslâm’ın en mukaddes mekânı Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlık herkes tarafından tepkiyle karşılandı.