Masallarımız yeniden yeşermeli

/

Yazar Firdevs Kapusızoğlu: “Yeniden yeşermeli ninnilerimiz, masallarımız, menkıbelerimiz. Resimli çocuk kitaplarımızda sözlü kültürümüzün  izini gütmeliyiz. Onun zengin, derin ve renkli söyleyişini satırlarımıza hammadde yapmalıyız. Çünkü serçeler, kediler ve çocuklar masalları çok sever.