Denizin Düşündürdükleri

İnsan öz yaşam öyküsünü çeşitli şeylere dayanarak oluşturabilir. Okuduğu okullar, ailesi, mesleği üzerinden ya da zaman dizimsel olarak ilerletebilir hayat anlatısını. Bense yaşadığım ve gördüğüm yerler ile bağlantılı bir özyaşam anlatısını daha