Eğitimde dijitalleşme nereye gidiyor?

Doç. Dr. Nevzat Özel nevzatozel@gmail.com Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Dijitalleşme ve eğitim ilişkisi pandemi süreci içerisinde daha da önem kazandı ve görünür oldu. Görünürlüğün sağlıklı olması için online öğreticilerin