Dijital kütüphaneler yepyeni bir boyut kazandı

Doç. Dr. Güssün Güneş gussun.gunes@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kütüphanecilik dünyası salgınla birlikte birçok değişim yaşadı. Bu değişimler sonucunda dijitalleşme konusunda bir hız kat etti. Marmara Üniversitesi kütüphane yönetimi,