Gurbet Edebiyatı

Türk edebiyatında sıklıkla işlenen temalardan biridir gurbettir. Tasavvufla şekillenen klasik edebiyatımızda da gurbet teması vardır ve günümüzdeki kullanımından farklıdır. Günümüzde, özellikle köyden kente göçün başlamasıyla birlikte edebiyatımızda gurbet konusu insanların doğup büyüdükleri