Şiir daima bir fazladır

//

Şair İhsan Deniz: “Şiir kendi başına vardır, olduğu yerde durur, orda, ancak orada vardır. Tanımlar ne kadar çok ve çeşitli olursa olsun, şiiri tümüyle kavramaktan uzaktır. Şiir daima bir fazladır, daha fazladır,