Yazının estetik hali: kaligrafi

Kaligrafi sanatı, kaligrafın (kaligrafi sanatçısı) harflere estetik bir bakış açısıyla sanat eseri haline getirmesidir. Bu sanat, sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan bir el sanatıdır. Farklı coğrafyalarda, farklı şekillerde ortaya çıkmış olan kaligrafinin o