Çini sanatının özünü bilmeden bugüne yorumlayamazsın

“Bir sanatın özünü bilmeden onun üzerine bir şeyler koyamayız, klasik kaideleri bildiğimiz ölçüde geleceği yorumlayabiliriz. Geleneksel tasarım anlayışını güncele uyarlamak peşinde büyük bir sorumluluk getiriyor. Önce yaptığınız sanatın felsefesine, kurallarına ve formlarına

Gelenekten geleceğe bir pencere: Baben Sanat

“Bizler Baben’de geleneğe sıkışıp kalmadan geleceğe bir pencere açıyoruz. Burası gelenekli sanatlarla uğraşırken bu sanatlara kendi anlayışlarını katmış, geçmişte sıkışıp kalmadan yüzlerini geleceğe dönmüş insanların buluşma noktası. Geleneksel sanat dalları ile fotoğrafın

Tasvirlere yansıyan Osmanlı Ramazanları

Sanat tarihçisi ve kütüphaneci Habibe Çalışkan, Ramazan tasvirleri ile ilgili: “Osmanlı döneminde şenliklerin tasvirleri genellikle sünnet düğünleri, sultanların düğün törenleri özelinde olmuştur. Ramazan Bayramı şenliklerini gösteren tasvirler genellikle Batılı kaynaklıdır.” diyor.