Minyatür, zamanını aksettirir

///

Minyatür Sanatçısı Cihangir Aşurov: “Sanatçının dönemi içerisinde yaptığı minyatürler dönemini aksettirir. Günümüzdeki yaptığı çalışmalarda günümüzü aksettirir. Ama şu anda yaptığımız her minyatürde günümüzü yansıtmıyor. Geçmiş zamanlardaki kişileri ve olayları anlatıyor. 16. yüzyıl