Kutsala Hakaretin Sanatı Olmaz

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda İslâm’ın en mukaddes mekânı Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlık herkes tarafından tepkiyle karşılandı.