‘İki Kapılı Bir Han’da

Şatıroğullarından Veysel. Çiftçi Ahmet’in oğlu. Karaca derler babasına. Üç yüz onda gelmiş idi cihana, gelmiş ve dünyanın derdini sırtlanmış idi.