Çerkes değil “Beyaz Köleler”

“Beyaz Köleler & Son Sesler” adında tez yazan ve bu tezi kitap haline getiren sözlü tarih araştırmacısı Elbruz Aksoy, Çerkesler başta olmak üzere Doğu Avrupalı ve Kafkasyalı mağdur toplulukların tarih boyunca yaşadıkları