Yazar üslup için acı çekmelidir

//

Yazar Merve Uygun: “Cümlelerin de müzikleri var. James Wood, düzyazının da şiir kadar iyi yazılmasının gerekli olduğunu ve okurların üçüncü kulaklarını geliştirmeleri gerektiğini söyler. Ritim, üslubu belirler ve bir yazar üslup için