Deneme kritik bir eşik

//

Şair Ömer Erdem: “İnsanlara akıl verip yol gösterecek, kurtuluş reçetesi sunacaksanız başka bir üslup takınmanız gerekiyor. Denemenin en kritik eşiği bana göre hem estetik bağlamda hem de ruhsal bağlamda üslup. Hangi ses