Şiirde anlam çok eski bir tartışma

//

Şair Ömer Şişman: “Anlamsız denen şiire bakıyorsun, gayet anlaşılır ve vasat. Şiirin kendi tekil matematiğinde başarısız, keyfî yazılmış, çapaçul sayıklamalara “anlamsız” demeyi bırakmalıyız. Ya da işte öbür şiir de “Anlamsız değil”, tebrikler