Tasavvuf ve edebiyat

Türk kültürünün yüzyıllar içinde ayrılmaz bir parçası haline gelen tasavvuf; Türk’ün tarihini, siyasetini, aktüel yaşamını ve itikadî durumunu da temelden etkilemiştir. Osmanlı’nın olağanüstü hızlı ilerlemeler kat ettiği ilk dönemlerine dönüp bir baktığımızda