Yazarın ağrısı dünyanın ağrısıdır

/

Yazar Güray Süngü: “Haricen söylemem gerek yok herhalde, yazarın ağrısı dediğim aslında yazarın ağrısı değil aslında. Dünyanın ağrısı. Dünyanın ağrısı yazara göre değişir mi diyebilirsiniz burada. Değişir derim ben de. Yazarın bir