Kütüphaneler kabuk değiştiriyor

Prof. Dr.Bülent Yılmaz byilmaz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kütüphanecilik dünyasına salgınla birlikte dijitalleşme kavramı hızlı bir şekilde girdi. Kalıcı bir yer edindi mi? Edindiği yerin devamlılığı ne kadar mümkün?

Dijital kütüphaneler yepyeni bir boyut kazandı

Doç. Dr. Güssün Güneş gussun.gunes@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kütüphanecilik dünyası salgınla birlikte birçok değişim yaşadı. Bu değişimler sonucunda dijitalleşme konusunda bir hız kat etti. Marmara Üniversitesi kütüphane yönetimi,