Bir durum tespiti “Sanatın Kendiliği”

Edebi eleştiri namına kaleme alınanların büyük bir bölümü en iyi ihtimalle birer tanıtım metninden öteye geçmiyor. Tanıtımlar, hamasi övgüler ve vefa yazıları da bir noktadan sonra kovboy filmlerinin dekor kasabaları kadar sahici