Efsanelerin ötesinde bizden biri “Eftalya”

//

Doç. Dr. Bilen Işıktaş: “Eftalya efsanesi, küçük bir kız çocuğunun öyküsü olarak Boğaziçi’nde başladı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin sahnelerindeki ilk kadın assolist, önemli bir yıldızın yaşamı burada sonlandı. 1936 Ağustos’undaki saatlerce süren,