Tasvirlere yansıyan Osmanlı Ramazanları

Sanat tarihçisi ve kütüphaneci Habibe Çalışkan, Ramazan tasvirleri ile ilgili: “Osmanlı döneminde şenliklerin tasvirleri genellikle sünnet düğünleri, sultanların düğün törenleri özelinde olmuştur. Ramazan Bayramı şenliklerini gösteren tasvirler genellikle Batılı kaynaklıdır.” diyor.