Gönül lisanını kuran şair: Yunus Emre

Şiirlerinden hareketle adının Yunus olduğunu bildiğimiz ve kendisini birçok kereler Miskin, Derviş, Âşık, Koca, Bîçâre gibi vasıflarla anan Yunus’un bir diğer adı da “âşık” manasını ihtiva eden “Emre”dir. Rivayetlere göre miladi 1238

Sinemayı Okumak

Sinema sosyolojisi, filmsel anlatıların sosyal bağlamlar içerisinde nasıl inşa edildikleri üzerinde dururken toplumsal gerçekliğin filmler aracılığıyla nasıl yansıtıldığı ve nasıl yeniden üretildiği üzerinde durmayı da gerektirir.  Fransız Yeni Dalga akımının ve auteur

“Medeniyet aklı”

Geçtiğimiz günlerde Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde müzisyen, siyaset, bilimci, bürokrat, yazar, şair  Savaş Ş. Barkçin ile Medeniyet Aklı başlıklı aylık derslerimize başladık. Hocamızın deyimiyle her derste bir konu üzerinden

Milli mutabakat metni: Vesîletü’n-Necât

     Geçtiğimiz sezonu, Türkçe kaleme alınmış mevlidlerin ilki ve en meşhuru olan Vesîletü’Necât’ın müellifi Süleyman Çelebi’ye atfeden Esenler Belediyesi, sezonun danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin öncülüğünde çok sayıda akademisyenle birlikte

Evliya Çelebi’nin izini süren kitaplar

Büyük Türk seyyahı Evliya Çelebi’nin vefatının 340. yıl dönümündeyiz. Kırk yılı aşkın bir süre boyunca hemen hemen bütün Osmanlı ülkesini ve diğer memleketleri dolaşarak Türk kültür tarihinde örneğine rastlanmayan büyük bir seyahatnâme

1 2 3 11