Kopan

“Bir tel kopar âhenk ebediyyen kesilir” Yahya Kemâl Beyatlı Her dönemin bir moda şikâyeti mutlaka vardır. Yaz aylarında sıcaklığın, kış aylarında soğuğun, bahar aylarında başlangıç ve bitişin kulaklarını çınlatırız. Tezat değişikliklerde ise

Aziz İstanbul’a Âşık Bir Şair

Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul sevgisi, Nedim’den farklıdır. Onun sevgisi, Tanpınar’ın deyişiyle, “Estetik plandan vatanın manevi çehresine doğru genişler.” İstanbul, vatanın özetidir büyük şaire göre; milli ruhun ve ‘Türk zevki’nin zirvesidir: “Türkiye Türklerinin