Bir salon doldurucu olarak yazar

Enformasyon Çağı. Küreselleşme. Postmodernizm. İletişim Devrimi. Yeni Medya Çağı. Ekonomik Liberalizm… İçi boşaltılmış, yanlış noktalardan bakılmış, pek çok tanımın altında kaygıyla cevap aradığım bir soru var, “Tüm bunların neresinde duruyoruz ve durduğumuz

Çift yataklı hikâyelerin peşinden

Zihinde yuvalanan ve hiç susmayan ötekinin hikâyesi, kaybolup tekrar işitilen öteki sesler, birbirini tekrarlayan tekrarlar, zamansal sıçramalarla örülü distopik evren, fragmenter yapı, şimdi ve gelecek, devrim ve yenilgi, muğlaklık ve özdenetim, ipuçları

10 adımda çocuğa göre edebiyat

10) Görsele aktarılabilir bir edebiyat Edebiyatın klasik tanımı, kültleşen kitaplar, bu kitapları klasik yapanın ne olduğu gibi hususların belli yanıtları var. Üzerine düşünülmüş, belli bir çerçeveye oturtulmuş cevaplar bunlar. Bu soruları, çocuk

10 adımda çocuğa göre edebiyat

9) Bana yeniden düşünebilmeyi öğretebilir misin Abidin? Hikâyenin doğduğu yer çocuk edebiyatı olduğunda, adımlar olabildiğince esnek, hikâyenin uzanabildiği sınır noktası belirsiz, realitenin ayakları yerden kesik, karakter yaratımı var olan algının çok daha

10 adımda çocuğa göre edebiyat

8) Didaktik metinler ve idealize edilmiş kahramanlar ortaya koymak Çocuk edebiyatını doğuran reflekslere baktığımızda, matbaanın yaygınlaşmasıyla birlikte okuryazarlık oranının yükselmesinin ve yazılı kaynaklara olan ihtiyaç artışının, çocuk kitaplarına olan talebi de beraberinde