Muvakkatın cazibesi

Stephen King’in “11/22/63” adlı kitabından aynı adla sekiz bölümlük dizi yapıldı. Öykü özellikle finaliyle izleyenleri büyülemişti. Bu yazı o büyünün menşeine yöneliktir. Hayatımın hatırlayabildiğim en erken zamanlardan itibaren kendi tabirimle Muvakkat Dünyalar’la

Bin yılın sarsıntısı

İçtimai bir sarsıntının sarmalındayız. Felaketin asıl boyutunu kavradığımızda sandığımızdan daha fazla şaşıracağız.  İnsan eli bu Terra Celal’in neresinde? Günümüzde haberleşme imkânlarının geldiği seviye bizi yıkıntıların içerisine, acının tam göbeğine götürüyor ve şiddetli

Yeni Orta Dünya

“Orta Dünya” denince akla Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi adlı epik fantezi türündeki  roman serisi ve Stephen King’in Kara Kule serisi gelir. Yüzüklerin Efendisi’nin ana bölümü İkinci Dünya Harbinin sarsıntılı ortamında yazıldı ve 1949’da

Silisyum metaforu

Yüce yaratıcı ana bileşeni silisyum olan balçığa ruh üfleyerek insanı yarattı, insan ana bileşeni silisyum olan çipe akıl rapt etti. Eğer dünya ahalisi olarak sonumuz helak olmuş kavimlerinkine benzemezse sayısız âlemlere açılan

Paraverse’ün atlıları

Dünyada gerçek dediğimiz şey hakikatten türeyen bir simülanstır. İmtihan ve inkişaf mekânıdır. Şimdilerde teknolojinin yardımıyla kul yapımı bir simülasyon âleminin yapımı sürüyor. Kabala parfümlü Metaverse dünya ahalisini mutlak köle yapmak için kuruluyor.